Hydroizolacja

HYDROIZOLACJA  jest to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową. Izolacje wodochronne dzielimy na:

 • Izolacje przeciwwilgociowe – chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany element. Występuje też w pomieszczeniach narażonych na zalanie ścian lub posadzki np. łazienka, kuchnia w restauracjach, pomieszczenia technologiczne w zakładach przemysłowych o mokrych procesach produkcji itp.
 • Izolacje przeciwwodna – chronią przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne (element budynku znajduje się poniżej wody gruntowej),
 • Izolacje parochronne – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej, wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe przekładki z foli polietylenowej lup papy ułożone na sucho, czyli bez przyklejania do podłoża.

W zależności od stopnia narażenia na zawilgocenie, naporu ciśnienia wody izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dzielą się na:

 • Lekkie – stosowane w celu ochrony podziemnych części budynku w gruntach suchych przed przenikaniem wilgoci w kierunku bocznym. Wykonywane są jako powłoki bezspoinowe, jedno lub dwuwarstwowe z różnych izolacji bitumicznych.
 • Średnie – stosowane przy zabezpieczeniu budynku przed bezpośrednim działaniem wody opadowej lub przesiąkaniem jej w kierunku poziomym i pionowym. Wykonywane są z powłok asfaltowych z pojedynczą lub podwójną wkładką z papy oraz powłoki z mas asfaltowych odpowiedniej grubości.
 • Ciężkie – stosowane przy zabezpieczeniu budynku lub budowli przed bezpośrednim naporem wód gruntowych. Wykonywane jako powłoka asfaltowa luz z żywic syntetycznych z odpowiednią ilością wkładek z papy, foli PCV, cienkiej blachy itp.

Zabezpieczenie powierzchni dachu przed wodą deszczową nazywane jest pokryciem dachowym.

W swojej ofercie posiadamy izolacje bitumiczne firmy Izohan:

DYSPERBIT grunt – do gruntowania pod masy bitumiczne wodorozcieńczalne, powłoki na bazie rozpuszczalników i papy zgrzewalne. Można stosować zarówno na suche, jak i na wilgotne podłoża. Dzięki dodatkowi żywic bardzo silnie wiąże z podłożem. Bezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

 • Zużycie pod - powłoki (w rozcieńczeniu wodą 1:9): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę
 • Zużycie pod - papy zgrzewalne (w rozcieńczeniu 1:4): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę
 • Temp. obróbki - od +5°C do +35°C
 • Czas schnięcia - ok. 3 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24002:1997/Ap1:2001
 • Dostępne opakowania - 5 kg, 10 kg

DYSPERBIT Dn – służy do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji przeciwwilgociowych podziemnych i przyziemnych części budowli. Ponadto ma zastosowanie przy gruntowaniu podłoży po rozcieńczeniu wodą. Ma zastosowanie przy renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych oraz do wykonywania zbrojonych bezspoinowych pokryć dachowych.

 • Zużycie - 0,5–1,0 kg/m2 na warstwę
 • Temp. obróbki - od +5°C do +30°C
 • Czas tworzenia powłoki – nie później niż po upływie 6 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24000
 • Dostępne opakowania - 10 kg, 20 kg

STYRBIT 200K - klejenie płyt warstwowych (styropapa), płyt styropianowych, wełny mineralnej i innych materiałów ocieplających do podłoży betonowych, bitumicznych (również papowych), blach trapezowych itp.; klejenie papy do papy; wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych oraz przyziemnych części budowli. Można aplikować na mokre podłoża; odporny na słabe kwasy i zasady; można stosować w styczności ze styropianem typu XPS, EPS.

 • Zużycie – hydroizolacja 0,6–1,2 kg/m2, klejenie 0,8-2,0 kg/m2
 • Temp. podłoża i otoczenia podczas nakładania i wiązania - od +5°C do +30°C
 • Czas schnięcia warstwy – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h, pełna wytrzymałość jako kleju 14 dni
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania - 10 kg, 20 kg

 

IZOBIT Br - grunt pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powłokowe oraz papy zgrzewalne. Ma zastosowanie jako hydroizolacja przeciwwilgociowa podziemnych i przyziemnych części budowli oraz do stosowania na: betony, cegły, blachy, papy i inne podłoża bitumiczne, eternity. Głęboko penetruje podłoże,  bardzo dobra przyczepność do podłoża, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie, wysokoelastyczny,  możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża.

 • Zużycie - 0,15–0,3 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – nie dłużej niż 12 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 4,5 kg, 9 kg, 18 kg

IZOBIT Dk – ma zastosowanie przy konserwacji pokryć dachowych z pap, gontów bitumicznych, blach, eternitów. Ponadto służy do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych przeciwwilgociowych podziemnych części budowli jako laminatów zbrojonych tkaninami technicznymi. Bardzo silnie wiąże z podłożem,  niweluje mikropęknięcia podłoża, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie, posiada dużą odporność na promieniowanie UV, wykazuje wyjątkową plastyczność, również w temperaturach ujemnych.

 • Zużycie - 0,5–0,9 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 5 kg, 10 kg, 19 kg

LEPIK NA ZIMNO – służy do przyklejanie pap asfaltowych do podłoży oraz klejenia warstw pap między sobą. Ponadto ma zastosowanie przy tworzeniu bezspoinowych powłok wodochronnych w przyziemnych oraz podziemnych częściach budowli. Silne wiązanie z podłożem, możliwość stosowania w temperaturach ujemnych pod warunkiem braku lodu i szronu na podłożu czy odporność na słabe kwasy i zasady oraz promieniowanie UV to główne atuty tego produktu.

 • Zużycie - 0,5–1,0 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h, czas wiązania jako kleju 14 dni
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 5 kg, 10 kg, 20 kg


Papa jest materiałem budowlanym przeznaczonym do wykonywania powłoki przeciwwodnej budynku, tj. izolacja fundamentów, posadzek, ścian piwnic oraz pokryć dachowych. Ze względu na rolę jaką spełniają, niezmiernie istotne staje się dobranie właściwego produktu do występującego zapotrzebowania. Dlatego też przed decyzją o zakupie papy należy wziąć pod uwagę między innymi następujące parametry:Grubość papy – ten parametr wpływa na efektywność wykonanej izolacji, im grubsza tym łatwiej się zgrzewa i trudniej jest ją uszkodzić mechanicznie.
Rodzaj i gramatura wkładki nośnej – od niej zależy rozciągliwość i wytrzymałość papy na rozerwanie tj. włóknina poliestrowa, tkanina szklana, welon szklany, tektura.
Im większa gramatura wkładki tym większa jej wytrzymałość mechaniczna.

Sposób montażu 
– papa może być klejona przy użyciu lepików na zimna lub ciepło, mocowana mechanicznie np. na gwoździe, samoprzylepna lub zgrzewana przy użyciu palnika.
Rodzaj bitumu – wpływa on na giętkość papy. Parametr ten ma bardzo duże znaczenie w warunkach zimowych, gdy przy niskich temperaturach plastyczność materiałów radykalnie spada. Dzięki specjalnym dodatkom do bitumu z którego robiona jest papa, powstają produkty o różnym stopniu plastyczności. Najmniej plastyczne są tzw. papy tradycyjne głównie z wkładkami z tektury, lub welonu szklanego o bardzo małej gramaturze. Średnio plastyczne są papy z bitumem tzw. oksydowanym. Zachowują one swoją plastyczność do około -5°C. Najbardziej plastyczne są papy z bitumem modyfikowanym SBS. Składnik ten sprawia, iż zachowują one swoją plastyczność nawet w temperaturze -25°C. W swojej ofercie posiadamy papy austriackiej firmy Buscher Hoffman, której marka jest synonimem szerokiej gamy produktów hydro izolacyjnych:

Papy elastomerobitumiczne SBS -20°C/+100°C czyli termozgrzewalne papy podkładowe i nawierzchniowe

 • Papa GGE 45K 
 • Papa GGE 45K
 • Papa KVE 35K 
 • Papa KVE 40K
 • Papa KVE 45K 
 • Papa KVE 55K 
 • Papa KVDE 45K 
 • Papa KVDE 55K 
 • Papa ALGVE 40K

Papy oksydowane 0°C/+70°C

 • Papa R350 
 • Papa R350 
 • Papa GV 45 
 • Papa GG 40K 
 • Papa GG 50K 
 • Papa V 40K

Papy elastomerobitumiczne samoprzylepne -20°C/+100°

 • Papa GVE 25 KSK
 • Papa GGE 30PS

Papy elastomerobitumiczne antykorzenne -20°C/+100°C

 • Papa KV EW 45K
 • Papa KV EW 45K 
 • Papa KV EW 55K
 • Papa KVD EW 45K 
 • Papa KVD EW 55K 
 • Papa CU EW 55K

 

Pobierz cennik

Dlaczego my?

 •  oferujemy towar wysokiej jakości
 •  udzielamy przystępnych rabatów
 •  fachowo doradzamy
 •  szeroki wybór asortymentu
 •  wykwalifikowany personel
 •  miła obsługa

INFOLINIA

+48 22 632 30 70

+48 22 862 93 11
biuro@hurtbartek.pl

 

Pon-Pt 7:30 - 17:00
Sob 8:00 - 12:00

mizzo.pl